Handayani, M., Fadillah, R., Azkiyah, S., & Ramadhan, N. (2024). Analisis Tingkat Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika Antar Provinsi Di Wilayah Pulau Jawa Tahun 2021. Jurnal Interaksi Sosiologi, 3(2), 25-37. Retrieved from https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jis/article/view/10620