Risanti, A., Suratman, S., & Widiyanto, A. 2013 Jul 30. ANALISIS KANDUNGAN LOGAM TIMBAL (Pb) DAN LAJU KONSUMSI AMAN KERANG KEPAH (Polymesoda erosa) DI SUNGAI DONAN CILACAP. Kesmas Indonesia. [Online] 6:2