Istikaanah, Najmah, & Muhammad Prayito. " PROFIL REPRESENTASI VISUAL MAHASISWA PADA MATA KULIAH GEOMETRI." Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika [Online], 11.2 (2019): 51-58. Web. 16 Jul. 2020