Wawolumaja, J. 2021 May 27. JURNAL PENGARUH USER EXPERIENCE (UX) DESIGN TERHADAP KEMUDAHAN PENGGUNA DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI CARSWORLD. Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna. [Online] 17:1