Wawolumaja, J. (2021). JURNAL PENGARUH USER EXPERIENCE (UX) DESIGN TERHADAP KEMUDAHAN PENGGUNA DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI CARSWORLD. Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna, 17(1). doi:10.20884/1.actadiurna.2021.17.1.3813